INWESTOR:
ZAMAWIAJĄCY:

Okres realizacji:

Opis prac:

Ardagh Glass Europe
EME GmbH

2018

“Montaż nowego przenośnika zgrzebłowego oraz rur zrzutu stłuczki szklanej” w Hucie szkła Bad Munder
Montaż konstrukcji przenośnika zgrzebłowego wraz z wyposażeniem, montaż zespołów rur zrzutu stłuczki w piwnicy hali produkcyjnej.

 

 

 

Copyright 2017 - Uniserv S.A. | Created by: Media Interaktywne