INWESTOR:
ZAMAWIAJĄCY:

Okres realizacji:

Opis prac:

CP Glass S.A.
CP Glass S.A.

 

“Dostawa elementów i zespołów przenośnika zgrzebłowego stłuczki gorącej”

Copyright 2017 - Uniserv S.A. | Created by: Media Interaktywne