INWESTOR:
ZAMAWIAJĄCY:

Okres realizacji:

Opis prac:

EME GmbH
EME GmbH

2018

“Dostawa i montaż silosu przywannowego zestawu szklarskiego” w Hucie szkła Działdowo, w trakcie remontu/budowy nowej wanny szklarskiej.
Wykonanie dokumentacji projektowej silosu stalowego o pojemności 43 m3 z konstrukcją wsporczą i podestami. Dostawa i montaż silosu wraz z oprzyrządowaniem: wagami, filtra odpylającego, dna wibracyjnego.

 

 

 

Copyright 2017 - Uniserv S.A. | Created by: Media Interaktywne