Usługi

Zajmujemy się produkcją i montażem konstrukcji stalowych, budownictwem przemysłowym, realizujemy zadania dla branży energetycznej, przemysłu spożywczego, przemysłu chemicznego i hutnictwa szkła, stopniowo poszerzając swoją ofertę.

Świadczymy kompleksowe usługi począwszy od opracowania projektu po jego realizację. Wysoką jakość świadczonych usług możemy zapewnić dzięki fachowej kadrze technicznej i zarządzającej, wieloletniemu doświadczeniu zatrudnionych pracowników.

Potwierdzeniem naszych kwalifikacji są posiadane certyfikaty i uprawnienia. Gwarancją jakości naszych wyrobów i usług jest funkcjonujący w Firmie System Zarządzania Jakością EN ISO 9001:2008. Posiadamy Świadectwo Kwalifikacyjne I Grupy Zakładów Małych uprawniające do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu spawanych konstrukcji klasy 1, 2 i 3 zgodnie z normą PN-M-69009 wykonywanych ze stali konstrukcyjnych niestopowych i wysokostopowych.

Uniserv Jaroslaw Sp. z o.o. posiada własne zaplecze techniczne i wysokorozwiniętą bazę. Dynamiczny rozwój oraz stosowanie nowoczesnych i sprawdzonych rozwiązań umożliwia naszej Firmie oferowanie wyrobów i usług spełniających w pełni oczekiwania Klienta na zadowolenie którego kładziemy szczególny nacisk.

Co robimy?

  • spalanie biomasy,
  • ściany osłonowe,
  • przenośnik zgrzebłowy,
  • rampa przeładunkowa,
  • nadstawki paletowe,
  • barwienie szkła,
  • kosz zasypowy,
  • pompownia wody,
  • wanna szklarska,
  • piec szklarski.

Copyright 2017 - Uniserv S.A. | Created by: Media Interaktywne