Aktualności

Najnowsze informacje z życia naszej firmy

2019-12-23 zostaliśmy wybrani do realizacji zadania inwestycyjnego

pt. “Dostawa i montaż instalacji transportu popiołu do silosa nr 12 w CEMENT OŻARÓW S.A.”.

czytaj więcej...

Jest to kolejne zadanie które mamy przyjemność realizować dla CEMENT OŻARÓW S.A.

2019-12-20 odbyło się komisyjne rozpatrzenie ofert

na wykonanie remontu średniego przenośników transportujących klinkier w 2020 r w CEMENT OŻARÓW S.A.

czytaj więcej...

Nasza oferta uzyskała aprobatę na wykonanie remontów n/w urządzeń:
– 3 szt. przenośników taśmowych,
– 8 szt. przenośników płytowych,
– 1 szt. przenośnika zgrzebłowego,
– 3 szt. szt. pomp fulera,
– 1 kpl. instalacji aeracyjnej silosa popiołu

2019-11-29 otrzymaliśmy zamówienie na realizację zadania inwestycyjnego

związanego z “Przebudową boksów do składowania stłuczki szklanej” na terenie Huty Szkła O-I Poland S.A. w Jarosławiu.

czytaj więcej...

Zadanie to będziemy realizować w oparciu o pozwolenie na budowę na podstawie powierzonej dokumentacji.

2019-11-04 komisja przetargowa inwestora ELEWARR Sp. z o. o. wybrała ofertę Uniserv Jarosław

na remont redlera RT 350 nr 58 w magazynie w Lubyczy Królewskiej.

 

 

2019-09-05 mieliśmy przyjemność uczestniczyć w uroczystym rozpaleniu pieca 

połączonego z jubileuszem 40-lecia Cukrowni Ropczyce  W związku z zakończeniem prac związanych z remontem silosu cukru nr 1 w Sudzucker Polska S.A. Zakład Produkcyjny “Cukrownia Ropczyce”

czytaj więcej...

Naszą Spółkę reprezentowali Robert Hryń- Dyrektor Realizacji/Prokurent oraz Wojciech Wierzbicki- Kierownik Budowy. Dyrektor Robert Hryń miał zaszczyt być jedną z osób które zostały wybrane do oficjalnego rozpalenia pieca “pochodnią”.

2019-03-05 odbyło się szkolenie operatorów urządzeń transportu bliskiego

IWJO – wózki jezdniowe podnośnikowe specjalne (ze zmiennym wysięgiem)

czytaj więcej...

IP – podesty ruchome przejezdne wolnobieżne, przewoźne i montowane na pojeździe oraz IIP – podesty wiszące.

Szkolenie zostanie zakończone egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego. W szkoleniu uczestniczy łącznie 15 pracowników.

2019-03-04 w siedzibie Uniserv Jarosław odbyło się szkolenie w zakresie uprawnień energetycznych

Szkolenie dla grup G1 – dotyczące urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną oraz G2

czytaj więcej...

– dotyczące urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 22 pracowników.

2019-01-30 spotkanie w celu przybliżenia parametrów, blach napawanych Coroplate

W dniu 30.01.2019 r. w naszej siedzibie gościliśmy przedstawicieli firmy UnionStal Sp. z o.o., dostawcy wyrobów hutniczych, którzy przybliżyli naszym pracownikom informacje na temat oferowanych rozwiązań zabezpieczania powierzchni oraz elementów przed zużyciem abrazyjnym.

czytaj więcej...

Po krótkiej prezentacji oferty firmy UnionStal przedstawiono specyfikację blach kompozytowych – napawanych Coroplate®, które charakteryzują się wysoką twardością, odpornością na ścieranie i zużycie w ciężkich warunkach pracy. Tego typu rozwiązania stosowane są coraz częściej w systemach i instalacjach transportu technologicznego materiałów i surowców o wysokiej ścierności, np., stłuczki szklanej, zestawu szklarskiego (huty szkła), klinkieru (cementownie), węgla, żużla czy koksu (kopalnie, elektrownie). Firma oferuje również wykonawstwo elementów i doradztwo.

2019-01-14 Szkolenie z antykorozji

W dniu 14.01.2019 w siedzibie naszej firmy odbyło się szkolenie z podstawowych zagadnień dotyczących antykorozji i powłok lakierniczych.

czytaj więcej...

Przeprowadził je certyfikowany (FROSIO III) Inspektor techniczny – przedstawiciel firmy Hempel, która jest jednym z największych na świecie dostawców powłok malarskich.

Na szkoleniu przedstawione zostały n/w tematy:
– normy ISO, m.in PN-EN ISO 1090, 12944, 8501-8504, 19840;
– podstawy procesów powstawania korozji;
– metody zabezpieczeń antykorozyjnych;
– terminologia zabezpieczeń antykorozyjnych;
– zabezpieczenie konstrukcji stalowych;
– przygotowanie powierzchni do zabezpieczeń antykorozyjnych;
– sposoby aplikacji farb;
– dobór systemu zabezpieczeń.

Szkolenie było skierowane do pracowników z działów realizacji, przygotowania produkcji i logistyki. Uczestnicy aktywnie włączyli się w szkolenie poprzez dyskusje czy zadawanie pytań.

2018-12-06/07 audit przeglądowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania

W dniach 06-07.12.2018 roku jednostka certyfikująca ISOQAR CEE Sp. z o.o. przeprowadziła audit przeglądowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania

czytaj więcej...

zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz BS OHSAS 18001:2007. Audit zakończył się wynikiem pozytywnym skutkującym przedłużeniem certyfikacji na kolejne 12 miesięcy.

2018-11-19 Szkolenie wysokościowe

W dniu 19.11.2018 roku w siedzibie Uniserv Jarosław odbyło się szkolenie “Bezpieczna praca na wysokości”

czytaj więcej...

W szkoleniu uczestniczyła kadra nadzoru odpowiadająca za prawidłową organizację pracy na wysokości w firmie. Celem szkolenia było przygotowanie pracowników nadzoru w zakresie: prawodawstwa, wymaganej dokumentacji , analizy zagrożeń występujących w pracach na wysokości, metod dostępu i ich zastosowania, ratownictwa i ewakuacji, obsługi, użytkowania, przechowywania i inspekcji środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości.

Szkolenie zorganizowała firma “Centrum Szkoleń Wysokościowych CSW TOTEM Sp. z o.o.

2018-09-06 Szkolenie z zakresu montażu siatek bezpieczeństwa typ “S”

W dniu 06.09.2018 roku w siedzibie Uniserv Jarosław odbyło się szkolenie z zakresu montażu siatek bezpieczeństwa typ “S”

czytaj więcej...

wg norm PN-EN 1263 i PN-EN 1263-2. Celem szkolenia było przygotowanie teoretyczne i praktyczne do montażu siatek bezpieczeństwa typu “S”. Szkolenie przeprowadziła firma Alpinex

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne