Oferta

Uniserv Jarosław Sp. z o.o. świadczy specjalistyczne usługi budowlano-montażowe w zakresie m. in.:

  • linii transportu, naważania i dozowania surowców,
  • wykonawstwa obiektów przemysłowych „pod klucz”,
  • dostaw i montażu urządzeń technologicznych,
  • dostaw i montażu konstrukcji stalowych,
  • remontów i modernizacji obiektów przemysłowych z wykorzystaniem technik alpinistycznych,
  • przeglądów i ekspertyz.

Do realizacji zadań angażujemy zespoły inżynierów budownictwa, mechaniki i budowy maszyn oraz technologów i ekspertów, dzięki czemu możemy oferować naszym Klientom kompleksowe i wielobranżowe usługi.

Copyright 2017 - Uniserv S.A. | Created by: Media Interaktywne