Linie transportu surowców

Poznaj usługi, które świadczymy

Projektujemy, dostarczamy i montujemy kompletne linie transportu, naważania i dozowania surowców dla Klientów z przemysłu szklarskiego, cementowego, energetycznego, chemicznego i spożywczego. W zakresie naszej oferty są m. in.:

 •  przenośniki taśmowe,
 • przenośniki zgrzebłowe,
 • przenośniki kubełkowe,
 • podajniki wibracyjne,
 • przesypnice wielodrożne,
 • instalacje transportu pneumatycznego,
 • montaż urządzeń i instalacji technologicznych transportu, naważania i dozowania
 • montaż i rektyfikacja urządzeń wielkogabarytowych (kruszarek, mieszarek, zbiorników buforowych, wentylatorów odciągowych itp.)

W szczególności dla przemysłu szklarskiego wyspecjalizowaliśmy się w dostawach i montażu infrastruktury „gorącego końca”:

 • zasypników przywannowych,
 • rur spustu „gorącej kropli”,
 • mis olejowych,
 • koszy wrzutowych,
 • pomocników operatora,
 • przepustnic powietrza dla automatów IS,

w montażu i rektyfikacji automatów szklarskich i ich podzespołów:

 • sekcji,
 •  kolektorów (manifoldów),
 • bloków zaworowych,
 • orurowania,
 • transporterów,
 • wpychaczy wyrobów,

oraz w montażu i remontach odprężarek.”

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne