Realizacje

Inwestycje, przy których pracowaliśmy

Zapraszamy do śledzenia galerii naszych realizacji.

INWESTOR: Wiegand-Glas

Prace montażowo – remontowe w HS Verallia Wirges

INWESTOR: Gerresheimer

Prace montażowo – remontowe w HS Gerresheimer Tettau

INWESTOR: Südzucker Polska S.A..

Wykonanie instalacji odpylającej  w Cukrowni Cerekiew

INWESTOR: CEMEX Polska Sp.z o.o.

Demontaż starego torowiska HSW 18-22

INWESTOR: CEMEX Polska Sp.z o.o.

Wykonanie remontu konstrukcji stalowej toru jezdnego w części Hali Suwnic II Etap: w osiach od 10 do 22, rząd A i w osiach od 10 do 21 rząd B

INWESTOR: Südzucker Polska S.A..

Uszczelnienie połączeń na styku silosy łączniki oraz wymiana obróbek blacharskich

INWESTOR: CEMEX Polska Sp.z o.o.

Wykonanie i montaż 46 szt. łożysk głowic słupów torowiska suwnic w osiach od 10 do 22 (rząd A) oraz w osiach od 10 do 21 (rząd B), w Hali Suwnic Węglowych, w Cementowni Chełm, CEMEX Polska Sp. z o.o.

INWESTOR: ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

Modernizacja konstrukcji stalowej przenośnika taśmowego T35 oraz zsuwni

INWESTOR: CEMEX Polska Sp.z o.o.

Remont średni na Cementowni Chełm

INWESTOR: Hydro-Łuk Instalacje Sanitarne i CO – Sylwester Łukaszuk

Budowa 2-ch szt. zbiorników retencyjnych odkrytych na wody deszczowe o pojemności 100 m3/każdy

INWESTOR: ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

Modernizacja ram stalowych podajników węgla T1A i T3A

INWESTOR: CEMEX Polska Sp.z o.o.

Wykonanie prac antykorozyjnych konstrukcji stalowej suwnic dwudźwigarowych nr 4 i 5, zainstalowanych w Hali Suwnic Węglowych

INWESTOR: Kronospan Mielec Sp. z o.o.​

Wykonanie instalacji transportu pyłu z filtra szlifierni przez cyklofiltr do TKF oraz transportu pyłu do instalacji dozowania recyklingu

INWESTOR: CEMEX Polska Sp.z o.o.​

Wymiana silnika głównego napędu pieca obrotowego

INWESTOR: CEMEX Polska Sp.z o.o.

Remont i regulacja torowiska na hali suwnic węglowych w osiach 10-52

INWESTOR: KROSGLASS S.A.

Modernizacja odciągów powietrza

INWESTOR: Kronospan Mielec Sp. z o.o.

Wykonanie instalacji transportu pyłu

INWESTOR: PGE GIEK EC Rzeszów

Budowa budynku wag, ochrony, izolacji stropodachów

INWESTOR: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu 

Ocena stanu technicznego komina stalowego

INWESTOR: Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. Kozienice

Modernizacja dachu maszynowni na bloku nr 5

INWESTOR: Leier Polska S.A.

Remont komina DN700

INWESTOR: Cement Ożarów S.A.

Montaż rurociągu transportu pneumatycznego popiołu

INWESTOR: Cement Ożarów S.A.

Remont średni urządzeń technologicznych

INWESTOR: URSA Belgia

Prace mechaniczne – montaż urządzeń i konstrukcji w Hucie Szkła URSA Desselgem Belgia

INWESTOR: O-I Jarosław

Przebudowa boksów do składowania stłuczki szklanej

INWESTOR: ELEWARR Sp. z o.o.

Remont redlera nr 58 w Lubyczy Królewskiej

INWESTOR: EME GmbH

Prace montażowe w Hucie Szkła Schott Mainz

INWESTOR: Grupa Azoty S.A.

Owiercanie konstrukcji FRP chłodni

INWESTOR: CEMEX Polska Sp.z.o.o.

Przebudowa budynku magazynowego mączki, dojazdy do budynku magazynowego mączki, droga dojazdowa do składu gipsu, budowa składu gipsu

INWESTOR: Grupa Azoty S.A.

Montaż konstrukcji chłodni kominowej w ZA Tarnów

INWESTOR: ELEWARR Sp.z.o.o.

“Remont przenośnika kubełkowego w Zakładzie Rzeszów”

INWESTOR: Ardagh Glass S.A.

Remont przenośnika zgrzebłowego Zippe w Ujściu

INWESTOR: FENICE Poland Sp. z o.o.

Modernizacja pochylni przenośnika

INWESTOR: Ardagh Glass S.A.

Wymiana rur spustu szkła automatu szklarskiego z pomocnika operatora, dostawa i montaż części podajnika kubełkowego w Hucie Szkła Wyszkowie

INWESTOR: Enea Połaniec S.A.

Remont Fundamentów WS

INWESTOR: FENICE Poland Sp. z o.o.

Demontaż kotła WPG-40

INWESTOR: Verallia Essen Deutschland

Montaż rur gorącej kroli oraz przenośnika zgrzebłowego w Hucie Szkła Verralia Essen

INWESTOR: O-I Rinteln Deutschland 

Prace remontowe w HS O-I Rinteln

INWESTOR: O-I Poland S.A.

Dostawa i montaż konstrukcji lukarny i podestu w hali produkcyjnej O-I Jarosław

INWESTOR: ENEA Wytarzanie Sp. z o.o.

Modernizacja konstrukcji stalowej przenośnika taśmowego T36 oraz zsuwni

INWESTOR: CP Glass S.A.

Części zamienne do przenośników zgrzebłowych

INWESTOR: Cement Ożarów S.A.

Budowa instalacji dozowania wodorotlenku wapnia do instalacji pieca W1

INWESTOR: Ardagh Glass S.A.

Remont przenośnika kubełkowego zestawu w Ardagh Glass Wyszków

INWESTOR: EME GmbH

Montaż urządzeń i konstrukcji w Hucie Szkła Gerresheimer Essen (Niemcy)

INWESTOR: FENICE Poland Sp. z o.o.

Wykonanie leja zasypowego suwnicy kratownicowej o/Rzeszów

INWESTOR: FENICE Poland Sp. z o.o.

Modernizacja przenośników w układzie nawęglania i odżużlania o/Krosno

INWESTOR: FENICE Poland Sp. z o.o.

Wykonanie ekspertyzy technicznej pochylni przenośnika węgla na terenie Elektrociepłowni Rzeszów

INWESTOR: Südzucker Polska S.A.

Wykonanie remontu silosu cukru nr 1 w Zakładzie Produkcyjnym Cukrownia Ropczyce

INWESTOR: ENEA Wytwarzanie Sp z o.o.

Modernizacja konstrukcji stalowej przenośnika taśmowego T36 oraz zsuwni

INWESTOR: ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

Modernizacja ram stalowych podajników węgla T1b i T3b

INWESTOR: ELEWARR Sp z o.o.

Remont 4-ch redlerów w oddziale Rzeszów i Lubycza Królewska

INWESTOR: Ardah Glass S.A.

Dostawa i montaż filtra na silosie pyłu

INWESTOR: Pratt&Whitney Rzeszów S.A.

Wymiana warstw pokrycia dachu budynku N55- etap II

INWESTOR: Südzucker Polska S.A.

Montaż warnika- Cukrownia Ropczyce

INWESTOR: CP Glass S.A.

Dostawa części zamiennych do przenośnika zgrzebłowego

INWESTOR: Pratt&Whitney Rzeszów S.A.

Remont dachu K60

INWESTOR: KROSGLASS S.A.

Demontaż konstrukcji stalowej wanny szklarskiej W-26

INWESTOR: CEMEX Polska Sp z o.o.

Wykonanie prac remontowych: pieca obrotowego, palnika pieca, chłodnika klinkieru, przenośnika zgrzebłowego

INWESTOR: Fenice Poland Sp z o.o.

Wymiana koła biernego suwnicy 8 ton

INWESTOR: Südzucker Polska S.A.

Wykonanie ekspertyzy i projektu remontu silosu żelbetonowego S1 na terenie Cukrowni Ropczyce

INWESTOR: ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

Modernizacja dachu maszynowni na bloku nr 4

INWESTOR: Krosno Glass S.A.

Wykonanie prac ślusarskich w trakcie trwania remontu wanny W-5

INWESTOR: CP Glass S.A.

Dostawa elementów i zespołów przenośnika zgrzebłowego stłuczki gorącej

INWESTOR: Pilkington Polska Sp. z o.o.

Opracowanie ekspertyzy silosu magazynowego oraz projektu naprawy

INWESTOR: Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o.

Rozbudowa magazynu stłuczki faza 1

INWESTOR: Verallia Deutschland AG

Modyfikacja urządzeń transportu mokrego piasku

INWESTOR: EME GmbH

Wstępny montaż urządzeń transportu technologicznego dla hut szkła

INWESTOR: Glaswerk Ernstthal GmbH & Co. KG.

Rozbudowa huty szkła Ernstthal

INWESTOR: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu

Wzmocnienie komina stalowego o wysokości H=45 m i średnicy 1,1 m

INWESTOR: EME GmbH

Dostawa i montaż silosu przywannowego zestawu szklarskiego

INWESTOR: CP Glass S.A.

Dostawa bębna napędowego. Zespoły panewek ślizgowych.

INWESTOR: Ardagh Glass Europe

Montaż nowego przenośnika zgrzebłowego oraz rur zrzutu stłuczki szklanej

INWESTOR: O-I Rinteln Deutschland ​

“Wykonanie prac remontowych”- wymiana konstrukcji stalowej stożków zbiorników surowców, montaż urządzeń transportu surowców z zbiorników”

INWESTOR: CEMEX Polska Sp. z o.o.

Modernizacja linii transportu cementu z młynów do silosów

INWESTOR: Vetropack Austria GmbH

Remont wanny szklarskiej

INWESTOR: O-I Produkcja Polska S.A.

Budowa wiaty techniczno-magazynowej wraz z łącznikiem komunikacji pieszej

INWESTOR: Fenice Poland Sp. z o.o.

Modernizacja dachu budynku ciepłowni i elektrofiltrów

INWESTOR: Pratt&Whitney Rzeszów S.A.

Kompleksowa wymiana poszycia dachowego budynku N55

INWESTOR: HeinzGlas Działdowo Sp. z o.o.

Dostawa i montaż silosu przywannowego zestawu szklarskiego

INWESTOR: EME GmbH

Wstępny montaż urządzeń transportu technologicznego

INWESTOR: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wdociągów w Katowicach S.A.

Instalacja dozowania pylistego węgla aktywnego na Stacji Uzdatniania Wody Maczki

INWESTOR: O-I Produkcja Polska S.A.

Modernizacja transportu stłuczki

INWESTOR: Leier Polska S.A.

Remont komina stalowego DN800

INWESTOR: Ardagh Glass S.A.

Podniesienie podestu pośredniego przy automacie szklarskim, wymiana rury zrzutowej stłuczki

INWESTOR: SUW Jankowice Wielkie

Wykonanie fundamentów zewnętrznych i wewnętrznych

INWESTOR: Mondelez Polska Production Sp.z.o.o.

Rozbudowa i przebudowa budynku produkcyjnego, etap IV Fabryki Ciastek w Jarosławiu

INWESTOR: ENEA Wytwarzanie Sp.z.o.o.

Modernizacja dachu maszynowni na bloku nr 3

INWESTOR: Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Wymiana rurociągu recyrkulacji popiołu dennego do kotła fluidalnego K9

INWESTOR: KGHM Polska Miedź S.A.

Modernizacja układu odciągów z maszyny odlewniczej TM18 na Wydziale P-24

INWESTOR: Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o.

Modernizacja transportu stłuczki

INWESTOR: Ardagh Glass S.A.

Remont przenośnika zgrzebłowego SKAT

INWESTOR: Górażdże Cement S.A.

“Remont konstrukcji stalowej filtra piecowego J2P01”

INWESTOR: PGE GIEK EC Rz-ów

Budowa budynku wag, ochrony, izolacji stropodachów

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne