Modernizacja transportu stłuczki

INWESTOR: O-I Produkcja Polska S.A.
ZAMAWIAJĄCY: O-I Produkcja Polska S.A.
OKRES REALIZACJI: 2018
OPIS PRAC: Wykonanie przebudowy istniejącego przenośnika taśmowego, wykonanie prac budowlanych związanych z instalacją nowoprojektowanego przenośnika, dostawa i montaż przenośnika Bt650 L=75 mb wyposażonego w osłony atmosferyczne.

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne