Przeglądy i ekspertyzy

Poznaj usługi, które świadczymy

Przeglądy i ekspertyzy

Wykonujemy przeglądy stanu technicznego obiektów przemysłowych oraz ekspertyzy. Łączymy doświadczenie naszych inżynierów i technologów wyniesione z realizacji robót remontowo-serwisowych w kraju i za granicą z wiedzą ekspertów współpracujących z nami w kooperacji. Dzięki tej synergii wypracowujemy optymalne pod kątem technicznym i ekonomicznym rozwiązania pozwalające przedłużyć okres użytkowalności obiektów naszych Klientów.

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne