Instalacja dozowania pylistego węgla aktywnego na Stacji Uzdatniania Wody Maczki

INWESTOR: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wdociągów w Katowicach S.A.
ZAMAWIAJĄCY: I4Tech Sp. z o.o.& AQUA SEEN Sp. z o.o.
OKRES REALIZACJI: 2018-2019
OPIS PRAC: Wykonanie robót demontażowych i rozbiórkowych, wykonanie fundamentów, kanału technologicznego, posadzki. Dostawa i montaż konstrukcji stalowej nośnej budynku, obudowa z płyt warstwowych, montaż ślusarki drzwiowej i okiennej, wykonanie ścianki oporowej i drogi wewnętrznej.