Remont komina stalowego DN800

INWESTOR: Leier Polska S.A.
ZAMAWIAJĄCY: Leier Polska S.A.
OKRES REALIZACJI: 2018
OPIS PRAC: W zakładzie w Woli Rzędzińskiej- demontaż istniejącej izolacji, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczej komina, naprawa i uzupełnienie uszkodzonych elementów komina, oczyszczenie strumieniowo-ścierne przewodu kominowego oraz zabezpieczenie antykorozyjne, ocena stanu technicznego połączeń spawanych, wykonanie pomiarów grubości komina, wykonanie nowej izolacji termicznej.

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne