Opracowanie ekspertyzy silosu magazynowego oraz projektu naprawy

INWESTOR: Pilkington Polska Sp. z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: Pilkington Polska Sp. z o.o.
OKRES REALIZACJI: 2019
OPIS PRAC: Opracowanie ekspertyzy silosu magazynowego oraz projektu naprawy w hucie Szkła w Sandomierzu

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne