Wykonanie prac ślusarskich w trakcie trwania remontu wanny W-5

INWESTOR: Krosno Glass S.A.
ZAMAWIAJĄCY: Krosno Glass S.A.
OKRES REALIZACJI: 2019
OPIS PRAC: „Wykonanie prac ślusarskich w trakcie trwania remontu wanny W-5” -demontaż istnejących podesów, transport prasy, mechanizmu nożyc, mechanizmu zasilacza automatu, przesunięcie maszyny OCMI, montaż nowych mechanizmów, uzupełnienie podestów obsługowych

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne