Modernizacja przenośników w układzie nawęglania i odżużlania o/Krosno

INWESTOR: FENICE Poland Sp. z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: FENICE Poland Sp. z o.o.
OKRES REALIZACJI: 2020
OPIS PRAC: „Modernizacja przenośników w układzie nawęglania i odżużlania o/Krosno”- modernizacja przenośnika skośnego nawęglania: zabezpieczenie antykorozyjne; modernizacja przenośnika poziomego nawęglana: wymiana taśmy transportowej, zabezpieczenie antykorozyjne; modernizacja wagi przenośnikowej; modernizacja przenośników odżużlania: wykonanie osłon atmosferycznych; dostawa i montaż przenośnika ślimakowego instalacji odpylania

 

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne