Modernizacja podtorza suwnic nawęglania o długości łącznej długości ok. 302 mb

INWESTOR: FENICE Poland Sp. z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: FENICE Poland Sp. z o.o.
OKRES REALIZACJI: 2020
OPIS PRAC: „Modernizacja podtorza suwnic nawęglania o długości łącznej długości ok. 302 mb” Zakres prac: opracowanie dokumentacji projektowej; demontaż szyn wraz z mocowaniem, reprofilacja podłoża betonowego na którym mają być zamontowane szyny, dostawa i montaż nowych szyn wraz z mocowaniem systemowym, wykonanie uziemienia szyn, dostawa i montaż schodów.

 

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne