Wykonanie remontu stropów w budynku kotłowni na bloku nr 8

INWESTOR: Enea Elektrownia Połaniec S.A.
ZAMAWIAJĄCY: Enea Elektrownia Połaniec S.A.
OKRES REALIZACJI: 2020/2021
OPIS PRAC: „Wykonanie remontu stropów w budynku kotłowni na bloku nr 8 na poz. +30,9 m i +48 m, na bloku nr 5 na poz. +48 m o łącznej powierzchni ok. 1807 m2” Zakres prac: zabudowa rusztowań, wyburzenie warstwy betonu zbrojonego, wymiana skorodowanych kształtowników szalunkowych K.S. 3-25, wymiana koszy odwadniających i rur, wykonanie i montaż nowych bortnic, wykonanie prac antykorozyjnych konstrukcji stalowych belek słupów i kształtowników szalunkowych, wykonanie zbrojenia stropu, betonowanie warstwy konstrukcyjnej gr. 7 cm, betonowanie warstwy posadzkowej gr. 7 cm z wykonaniem spadków i dylatacji, wykonanie warstwy nawierzchniowej z durobetem żółtym,

 

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne