Modernizacja konstrukcji stalowych i elewacji obiektów

INWESTOR: Lubelski Węgiel ” Bogdanka ” S.A.
ZAMAWIAJĄCY: Lubelski Węgiel ” Bogdanka ” S.A.
OKRES REALIZACJI: 2020/2021
OPIS PRAC: „Modernizacja konstrukcji stalowych i elewacji obiektów Ob. 13.1-klasyfikacja wstępna, Ob. 13.4- stacja przesypowa wchodzących w skład Zakładu Przeróbki Mechanicznej” Zakres prac: wykonanie hydro- i termoizolacji ścian fundamentowych, demontaż obudowy z płyt stalowych fałdowych, demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie antykorozji konstrukcji stalowej, dopasowanie rygli i podkonstrukcji pod nową zabudowę, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż płyt warstwowych, wykonanie i montaż nowego pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i rynnami, rurami spustowymi, demontaż i montaż wywietrzaków, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie tynków zewnętrznych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na placu postojowym.

 

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne