Prace montażowo – remontowe w HS Wiegand-Glas Grossbreitenbach

INWESTOR: Wiegand-Glas
ZAMAWIAJĄCY: EME GmbH
OKRES REALIZACJI: 2020
OPIS PRAC: Prace montażowo – remontowe w HS Wiegand-Glas Grossbreitenbach: remont kruszarki młotkowej, 3-ch przenośników kubełkowych; wymina przesypnic dwudrogowych, przesypów i 2-ch silosów przywannowych zestawu. Montaż filtrów wag 2-ch przenośników zgrzebłowych i rur zrzutu szkła.

 

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne