Remont konstrukcji stalowej filtra piecowego J2P01

INWESTOR: Górażdże Cement S.A.
ZAMAWIAJĄCY: Uniserv Piecbud S.A.
OKRES REALIZACJI: 2018
OPIS PRAC: „Remont konstrukcji stalowej filtra piecowego J2P01” – demontaż klap, wymiana całości ścian i konstrukcji komory czystego powietrza gat. 1.4404 wymiana płyty sitowej z konstrukcją wsporczą, wymiana rur strzepywaczy, naprawa klap brudnego powietrza, wymiana skorodowanych blach kanałów dolotowych, kierownic, demontaż i montaż izolacji termicznej, montaż podestów i włazów.

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne