Budowa instalacji dozowania wodorotlenku wapnia do instalacji pieca W1

INWESTOR: Cement Ożarów S.A.
ZAMAWIAJĄCY: Cement Ożarów S.A.
OKRES REALIZACJI: 2020
OPIS PRAC: „Budowa instalacji dozowania wodorotlenku wapnia do instalacji pieca W1” w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej i branżowych, dostawa i montaż 2-ch szt. zbiorników stalowych o V= 145 m3 wraz z konstrukcją wsporczą i fundamentami; dostawa i montaż urządzeń technologicznych załadunku, dozowania i podawania surowca; dostawa i montaż belki i wciągnika o udźwigu 2 Mg, wykonanie instalacji elektrycznych i sterowania, sprężonego powietrza; uruchomienie instalacji.

 

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne