Części zamienne do przenośników zgrzebłowych

INWESTOR: CP Glass S.A
ZAMAWIAJĄCY: CP Glass S.A
OKRES REALIZACJI: 2019
OPIS PRAC: „Części zamienne do przenośników zgrzebłowych (koła bierne + panewki)”

 

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne