Przebudowa boksów do składowania stłuczki szklanej

INWESTOR: O-I Poland S.A.
ZAMAWIAJĄCY: O-I Poland S.A. huta Jarosław
OKRES REALIZACJI: 2020
OPIS PRAC: „Przebudowa boksów do składowania stłuczki szklanej”. Rozbiórka istniejącego kanału transportu stłuczki, wykonanie posadzki betonowej w boksach z odwodnieniem liniowym, uzupełnienie ściany oporowej po rozebranym kanale transportu stłuczki, wykonanie betonowego odboju wzdłuż ścian; wymiana stalowych na balustrad, wyburzenie części ścian oporowych, wykonanie nowych; remont i naprawa istniejących ścian oporowych żelbetowych;j; utwardzenie wjazdu wraz z nawierzchnią asfaltobetonową.

 

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne