Modernizacja transportu stłuczki

INWESTOR: Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: Ardagh Glass S.A.
OKRES REALIZACJI: 2018
OPIS PRAC: Wymiana stożków zbiorników stłuczki, wymiana podajników wibracyjnych i kruszarek wraz z dostawą, naprawa stożka zbiornika stłuczki, wymiana systemu zsypu stłuczki, dostawa nowej instalacji zsypu, odcinków rur, przesypnicy dwudrożnej całość z materiałów o podwyższonej odporności na ścieranie, dostawa i montaż odbijaków pneumatycznych.

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne