Modernizacja układu odciągów z maszyny odlewniczej TM18 na Wydziale P-24

INWESTOR: KGHM Polska Miedź S.A.
ZAMAWIAJĄCY: B.S.i P. Ch. E. “PROJCHŁOD” Sp. z o.o.
OKRES REALIZACJI: 2018
OPIS PRAC: Wykonanie prac demontażowych istniejących kanałów paro-gazu, wykonanie prac budowlanych związanych z dostosowaniem infrastruktury hali do zabudowy, wykonanie prac montażowych zabudowy instalacji odciągowej parogazu znad kół nr 1 i 2, instalacji zdmuchiwania wody z powierzchni anod, instalacji rozpraszania mgły, zespołu mokrego odpylania, odciąganego parogazu z zastosowaniem skrubera hybrydowego. Wykonanie izolacji termicznej elementów układu odciągów i izolacji termicznej rurociągów wodnych.

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne