Wyminana wirnika i silnika napędowego ID Fan

INWESTOR: CEMEX Polska Sp. z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: CEMEX Polska Sp. z o.o.
OKRES REALIZACJI: 2021
OPIS PRAC: „Wymiana wirnika i silnika napędowego ID Fan w Zakładzie Cementownia Chełm”. Zakres prac: prace przygotowawcze w tym: demontaż ściany dźwięko-chłonnej z elementami konstrukcyjnymi, obarierowania itp.; demontaż obecnego wentylatora; (ciężar wału z wirnikiem: 14 240 kg); demontaż obecnego silnika napędowego elektrycznego, (ciężar 14 920 kg); dodatkowe kotwienie obecnej ramy stalowej silnika napędowego na fundamencie żelbetowym oraz modyfikacje ramy wymagane do mocowania nowego silnika; modyfikacje obudowy wentylatora wynikające z niewielkich zmian w wymiarach średnicy wału nowego wentylatora, nowych lejów wlotowych i uszczelnień wału; montaż nowego wentylatora ciężar wału z wirnikiem: 11 740 kg; montaż nowego silnika, ciężar 13 230 kg; zesprzęglenie obu nowych urządzeń- nowe sprzęgło wkładkowe; poszerzenie podestu przy silniku napędowym od strony południowej- wykonanie i montaż konstrukcji .

 

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne