Budowa 2-ch szt. zbiorników retencyjnych

INWESTOR: Hydro-Łuk Instalacje Sanitarne i CO – Sylwester Łukaszuk
ZAMAWIAJĄCY: Hydro-Łuk Instalacje Sanitarne i CO – Sylwester Łukaszuk
OKRES REALIZACJI: 2020
OPIS PRAC: „Budowa 2-ch szt. zbiorników retencyjnych odkrytych na wody deszczowe o pojemności 100 m3/każdy”; wykonanie robót ziemnych; izolacyjnych, umocnienie powierzchni dna i skarb; wykonanie ogrodzenia zbiornika.

 

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne