Dostawa i montaż silosu przywannowego zestawu szklarskiego

INWESTOR: EME GmbH
ZAMAWIAJĄCY: EME GmbH
OKRES REALIZACJI: 2018
OPIS PRAC: Dostawa i montaż silosu przywannowego zestawu szklarskiego w Hucie szkła Działdowo, w trakcie remontu/budowy nowej wanny szklarskiej. Wykonanie dokumentacji projektowej silosu stalowego o pojemności 43 m3 z konstrukcją wsporczą i podestami. Dostawa i montaż silosu wraz z oprzyrządowaniem: wagami, filtra odpylającego, dna wibracyjnego.

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne