Budowa magazynu stłuczki oraz systemu transportu stłuczki i zestawu szklarskiego

INWESTOR: HEINZ‑GLAS Działdowo Sp. z o.o
ZAMAWIAJĄCY: EME GmbH
OKRES REALIZACJI: 2020
OPIS PRAC: „Budowa magazynu stłuczki oraz systemu transportu stłuczki i zestawu szklarskiego”. Zakres prac: polegał na wykonaniu dokumentacji budowlanej do pozwolenia na budowę oraz projektu technicznego i budowie magazynu stłuczki, estakady transportu zestawu szklarskiego. Dostawie i montażu silosów magazynowych, montażu urządzeń transportu stłuczki i zestawu szklarskiego (przenośniki taśmowe, przenośniki kubełkowe, przenośniki zgrzebłowe, zsypów itp.)

 

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne