instalacja dozowania

INWESTOR: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach S.A.
ZAMAWIAJĄCY: I4Tech Sp.z.o.o.& AQUA SEEN Sp.z.o.o.
OKRES REALIZACJI: 2018-2019
OPIS PRAC: „Instalacja dozowania pylistego węgla aktywnego na Stacji Uzdatniania Wody Maczki” – wykonanie robót demontażowych i rozbiórkowych, wykonanie fundamentów, kanału technologicznego, posadzki. Dostawa i montaż konstrukcji stalowej nośnej budynku, obudowa z płyt warstwowych, montaż ślusarki drzwiowej i okiennej, wykonanie ścianki oporowej i drogi wewnętrznej.
Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne