Modernizacja przenośników w układzie nawęglania i odżużlania o/ Krosno

INWESTOR: FENICE Poland Sp. z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: FENICE Poland Sp. z o.o.
OKRES REALIZACJI: 2019
OPIS PRAC: „Modernizacja przenośników w układzie nawęglania i odżużlania o/Krosno”- wymiana napędu przenośnika taśmowego, wymiana przenośnika zgrzebłowego odżużlania, zaprojektowanie dostawa i montaż przenośnika ślimakowego, modernizacja zwilżacza typu FOKA, wykonanie nowego zasilania elektrycznego.

 

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne