Modyfikacja urządzeń transportu mokrego piasku

INWESTOR: Verallia Deutschland AG
ZAMAWIAJĄCY: EME GmbH
OKRES REALIZACJI: 2019
OPIS PRAC: Modyfikacja istniejących stalowych zbiorników piasku: montaż elementów drenażu, włazów oraz stożków zsypowych, remont urządzeń transportu technologicznego: przenośników taśmowych, przenośników kubełkowych, montaż oprzyrządowania zbiorników, modyfikacja istniejącej zabudowy.

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne