Ocena stanu technicznego komina stalowego

INWESTOR: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu
ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu
OKRES REALIZACJI: 2020
OPIS PRAC: „Ocena stanu technicznego komina stalowego wysokości H=45 m i średnicy 1,1 m zainstalowanego przy kotłowni na os. Kopernika w Jarosławiu”-ocena makroskopowa stanu technicznego trzonu kominowego i jego wzmocnienia, konstrukcji wsporczej, powłok malarskich oraz wyposażenia komina; oszacowanie intensywności korozji oraz przewidywanej docelowej trwałości przedmiotowego komina, pomiary pionowości osi przewodu kominowego; opracowanie wniosków i zaleceń związanych do dalszej bezpiecznej eksploatacji komina – wydanie orzeczenia o stanie technicznym komina.

 

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne