Ocena stanu technicznego komina stalowego wysokości H=45 m i średnicy 1,1 m

INWESTOR: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu
ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu
OKRES REALIZACJI: 2018
OPIS PRAC: Pomiary grubości blach, ocena makroskopowa trzonu komina, konstrukcji wsporczej, połączeń, geodezyjne sprawdzenie pionowości, analiza statyczno-wytrzymałościowa, opracowanie wniosków i zaleceń

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne