Prace remontowe w HS O-I Rinteln

INWESTOR: O-I Rinteln Deutschland
ZAMAWIAJĄCY: EME GmbH
OKRES REALIZACJI: 2019
OPIS PRAC: „Wykonanie prac remontowych”- wymiana konstrukcji stalowej stożków zbiorników surowców, montaż urządzeń transportu surowców z zbiorników” w HS O-I Rinteln

 

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne