Przebudowa budynku magazynowego mączki, dojazdy do budynku magazynowego mączki, droga dojazdowa do składu gipsu, budowa składu gipsu

INWESTOR: CEMEX Polska Sp.z.o.o.
ZAMAWIAJĄCY: CEMEX Polska Sp.z.o.o.
OKRES REALIZACJI: 2019
OPIS PRAC: „Budowa placu składowego dla gipsu wraz z drogą dojazdową pomiędzy budynkami hali klinkieru i młynowni węgla, przebudowa budynku magazynowego mączki kostnej wykonanie dojazdów do hali magazynowej mączki kostnej.”- demontaż 50 szt. prefabrykowanych oprów betonowych, niwelacja terenu, wykonanie placu betonowego z wyprofilowaniem spadków, wykonanie muru oporowego, z bloków betonowych, wykonanie drogi dojazdowej betonowej wzdłuż składu wraz z najazdami do komór transformatorowych; rozebranie pokrycia dachowego z papy, demontaż płyty stropowej z prefabrykatów żelbetowych korytkowych, dostawa i montaż nowej konstrukcji stalowej – rygli ścian, wsporników i podparć dla obudowy z płyt warstwowych, wykonanie dachu płaskiego z płyt warstwowych X-Dek z membraną PVC i rdzeniem z pianki poliuretanowej; obudowa ścian zewnętrznych płytą warstwową z rdzeniem z pianki poliuretanowej ; wykonanie dojazdów (droga betonowa) do hali magazynowej mączki kostnej.

 

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne