Wykonanie i montaż 46 szt. łożysk głowic słupów torowiska

INWESTOR: CEMEX Polska Sp.z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: CEMEX Polska Sp.z o.o.
OKRES REALIZACJI: 2020
OPIS PRAC: „Wykonanie i montaż 46 szt. łożysk głowic słupów torowiska suwnic w osiach od 10 do 22 (rząd A) oraz w osiach od 10 do 21 (rząd B), w Hali Suwnic Węglowych, w Cementowni Chełm, CEMEX Polska Sp. z o.o.”: 1. montaż i demontaż rusztowań; wycięcie istniejących kotew, obsługa geodezyjna; wywiercenie otworów dla kotew M20 oraz osadzenie kotew na kleju; wykonanie i dostawa 46 szt. łożysk wg dokumentacji rysunkowej, zamontowanie nowych łożysk na podlewce Pagel V1/160; wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego z rozmieszczenia zamontowanych łożysk.

 

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne