Wykonanie prac antykorozyjnych konstrukcji stalowej

INWESTOR: CEMEX Polska Sp.z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: CEMEX Polska Sp.z o.o.
OKRES REALIZACJI: 2020
OPIS PRAC: „Wykonanie prac antykorozyjnych konstrukcji stalowej suwnic dwudźwigarowych nr 4 i 5, zainstalowanych w Hali Suwnic Węglowych”, mycie strumieniowe detergentem powierzchni konstrukcji stalowej ok. 1300 m²; czyszczenie strumieniowo- ścierne powierzchni stalowej konstrukcji do klasy Sa 2 wg. PN-ISO 8501-1 malowanie hydrodynamiczne zestawem farb poliuretanowo- epoksydowych powierzchni grubości powłoki min. 200 µm.

 

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne