Wykonanie remontu i przebudowy estakady nawęglania (cz. skośnej) o długości 81 mb z wykonaniem projektu budowlanego oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę.

INWESTOR: Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o.
OKRES REALIZACJI: 2021
OPIS PRAC: Wykonanie dokumentacji budowlanej i projektu technicznego, zabezpieczenie taśmy przenośnika, demontaż płyt korytkowych podłogi i utylizacja gruzu, dostawa i montaż poziomych belek/rusztu z kształtowników stalowych powyżej istniejącego poziomu podłogi, dostawa i montaż poszycia podłogi z blachy żeberkowej, demontaż skorodowanej dolnej części konstrukcji galerii, czyszczenie strumieniowo-ścierne konstrukcji stalowej galerii od strony zewnętrznej i wewnętrznej, miejscowa wymiana blach płaszcza galerii, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego dla klasy środowiska antykorozyjnego C4, montaż 48 szt. wypełnienia okiennego z poliwęglanu litego, wymiana instalacji oświetleniowej.

 

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne