Modernizacja –poprawa stanu technicznego obiektów Pompowni Wody Powrotnej PWP, zbiornika wody powrotnej, przed dalszą degradacją wraz ze wzmocnieniem gruntów od strony odsadników wody powrotnej na Składowisku Żużla i Popiołu.

INWESTOR: Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
OKRES REALIZACJI: 2021/2022
OPIS PRAC: 1. Demontaż konstrukcji stalowej i fundamentów estakady.
2. Wzmocnienie posadowienia fundamentów żelbetowych konstrukcji głównej obiektu przez podchwycenie fundamentów kolumnami wykonanymi w technologii Jet Grout.
3. Wykonanie wzmocnienia ściany elewacyjnej murowanej poprzez wykonanie nadproża zakotwionego w słupach żelbetowych
4. Dostawa i montaż ściany szczelnej z grodzic GU30 N.
5. Wykonanie uszczelnienia zbiornika z wachlarza kolumn Jet Grout przy przejściu rurociągu przez zbiornik.
6. Uszczelnienie przestrzeni między grodzicami a zbiornikiem poprzez zastosowanie wypełnienia przestrzeni między grodzicami wysokociśnieniową przesłoną z kolumn jet-grouting.
7. Wykonanie oczepu żelbetowego wieńczącego i dystansowego.
8. Wykonanie żelbetowego dna północnego zbiornika wody.
9. Dostawa i montaż konstrukcji stalowej pomostów i barierek.
10. Wykonanie uszczelnienia zbiornika z wachlarza kolumn Jet Grout przy przejściu rurociągu przez zbiornik. 
11. Naprawa konstrukcji żelbetowej wewnątrz zbiornika poprzez sklejanie
siłowe żywicami iniekcyjnymi.
12. Demontaż istniejących pomostów i barierek.
13. Dostawa i montaż konstrukcji stalowej pomostów i barierek, wykonanie nowych pomostów obsługowych oraz drabin wewnątrz
komory.

 

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne