Wymiana i konserwacja przykryć stropu i belek poz. 26,40 m w galerii nawęglania na blokach 1-8

INWESTOR: Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
OKRES REALIZACJI: 2021
OPIS PRAC: Budowa niezbędnych rusztowań wewnątrz 22 szt. zasobników węgla, demontaż płyt przykrywających i belek, dostawa i montaż konstrukcji stalowej płyt przykrywających i belek wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

 

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne