Wykonanie i montaż belek wciągnika ID FAN wieży wymienników w zakładzie Cementownia Chełm.

INWESTOR: Cemex Polska S.A.
ZAMAWIAJĄCY: Cemex Polska S.A.
OKRES REALIZACJI: 2021/2022
OPIS PRAC: 1. Wykonanie konstrukcji stalowej 3-ch belek wciągnika i montaż do konstrukcji stropu na poz. +13,50 m.
2. Wykonanie konstrukcji stalowej 3-ch podestów obsługowych i montaż do konstrukcji stropu na poz. +13,50 m.
3. Montaż 3-ch wciągników elektrycznych linowych o udźwigu Q= 7,5 tony.
4. Sporządzenie dokumentacji dla potrzeb zgłoszenia UDT.

 

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne