Remont konstrukcji podszybia dźwigu towarowo-osobowego nr 3

INWESTOR: ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
OKRES REALIZACJI: 2021
OPIS PRAC: 1. Wymiana słupów nośnych podszybia.
2. Wymiana ramy stalowej po obwodzie szybu.
3. Wymiana stężeń i blach osłonowych.
4. Wykonanie cokołu żelbetowego.

 

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne