Wykonanie zabudowy instalacji do dozowania sypkiego sorbentu

INWESTOR: PKN Orlen S.A
ZAMAWIAJĄCY: PKN Orlen S.A
OKRES REALIZACJI: 2020/2021
OPIS PRAC: „Wykonanie zabudowy instalacji do dozowania sypkiego sorbentu na bazie wodorotlenku wapnia w formule EPC” Zakres prac: wykonanie w systemie „pod klucz” instalacji do magazynowania i dozowania sypkiego sorbentu do spalin z kotłów zakładowej Elektrociepłowni. Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonanie fundamentów do osadowienia instalacji, dostawa i montaż silosu o poj. 80 m3, wykonanie i montaż rurociągów transportowych sorbent, dostawa i montaż wiaty pod silosem oraz niezbędnego opodestowania, dostawa i montaż osuszacza, wentylatora oraz nagrzewnicy elektrycznej powietrza transportującego, dostawa i montaż instalacji naważenia i dozowania sorbent, wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA .

 

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne