Kompleksowy transport maszyny OCMI

INWESTOR: Krosno Glass S.A.
ZAMAWIAJĄCY: Krosno Glass S.A.
OKRES REALIZACJI: 2020/2021
OPIS PRAC: „Kompleksowy transport maszyny OCMI na W5/L10 wraz z podparciem stropu przy transporcie, wykonanie prac specjalistycznych podczas remontu W5/L10 i L11” Zakres prac: wykonanie tymczasowego podparcia rampy oraz stropu na trasie przejazdu maszyny, wykonanie konstrukcji stalowej wózka jezdnego, transport maszyny po stropie na docelowe miejsce, transport prasy PRH16, remont automatu IBS20, przesunięcie szlifierki Biebuyck.

 

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne