Wykonanie remontu i przebudowy estakady nawęglania

INWESTOR: Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o
ZAMAWIAJĄCY: Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o
OKRES REALIZACJI: 2020
OPIS PRAC: „Wykonanie remontu i przebudowy estakady nawęglania na długości 32 mb z wykonaniem projektu budowlanego oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę”. Zakres prac: wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, zabezpieczenie taśmy przenośnika, demontaż płyt korytkowych podłogi i utylizacja gruzu, dostawa i montaż poziomych belek/rusztu z kształtowników stalowych powyżej istniejącego poziomu podłogi, dostawa i montaż poszycia podłogi z blachy żeberkowej, demontaż rzekorodowanej dolnej części konstrukcji galerii, czyszczenie strumieniowo-ścierne konstrukcji stalowej galerii od strony zewnętrznej i wewnętrznej, miejscowa wymiana blach płaszcza galerii, wykonanie zabezpieczenia antykorozyknego dla klasy środowiska antykorozyjnego C4, montaż 18 szt. wypełnienia okiennego z pioliwęglanu litego, wymiana instalacji oświetleniowej.

 

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne